വിഷതിന്ദു

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of കാഞ്ഞിരം

    കാഞ്ഞിരം

    ശാസ്ത്രനാമം : Strychnos nux-vomica L.കുടുംബം : Loganiaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Nux-vomicaസംസ്കൃതം : കാരസ്കരം,കാളകൂടക,ഗരദ്രുമ ,വിഷതിന്ദു,വിഷദ്രുമ ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : കുരു, വേര്, തൊലി, ഇലരോഗസൂചന : ത്വക്ക്…

    Read More »
Back to top button
Close
Close