ജാത്യാദി തൈലം

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of ഞൊട്ടാഞൊടിയന്‍

    ഞൊട്ടാഞൊടിയന്‍

    ഞൊടിഞ്ഞൊട്ട, മുട്ടാമ്പുളി ശാസ്ത്രനാമം : Physalis angulata L.കുടുംബം : Solanaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Little Gooseberry, Sunberry, Country Gooseberryസംസ്കൃതം : ലക്ഷണപ്രിയ, മൃദുകുഞ്ചിക ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

    Read More »
Back to top button
Close
Close