കണ്ടഫല

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of കഴഞ്ചി

    കഴഞ്ചി

    കഴറ്റി ശാസ്ത്രനാമം : Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.കുടുംബം : Leguminosaeഇംഗ്ലീഷ് : Bonduc Tree, Fever Nut, Physic nut സംസ്കൃതം : കണ്ടഫല, കുബേരാക്ഷി,ഘ്യതകരട്ടെ,…

    Read More »
Back to top button
Close
Close