അശോകം

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of അശോകം

    അശോകം

    ഹേമപുഷ്പം ശാസ്ത്രനാമം : Saraca asoca (Roxb.) Willdകുടുംബം : Leguminosaeഇംഗ്ലീഷ് : Asoka, Handkerchief Tree, Indian Sorrowless Treeസംസ്കൃതം : അശോക, കേളിക,താമപല്ലവ, ഹേമപുഷ്പ…

    Read More »
Back to top button
Close
Close