അമല്‍പ്പൊരി

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of അമല്‍പ്പൊരി

    അമല്‍പ്പൊരി

    സര്‍പ്പഗന്ധി ശാസ്ത്രനാമം : Rauvolfia serpentina (L.) Benth.ex Kurzകുടുംബം : Apocynaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Serpent Root,Snakeroot, Ichneumon Plantസംസ്കൃതം : കുക്കുടീ, നകുലീ, സർപ്പഗന്ധം, സർപ്പാദനീ…

    Read More »
Back to top button
Close
Close