ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

 • Photo of വിഷപ്പച്ച

  വിഷപ്പച്ച

  വിഷമൂലി ശാസ്ത്രനാമം : Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau കുടുംബം : Acanthaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Snake Plant ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഇലരോഗസൂചന : പാമ്പുവിഷം, പ്രമേഹം തെക്കുകിഴക്കൻ…

  Read More »
 • Photo of വള്ളിപ്പാല

  വള്ളിപ്പാല

  നഞ്ചനപ്പച്ച ശാസ്ത്രനാമം : Tylophora indica (Burm. f.) Merr.കുടുംബം : Apocynaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Emetic Swallow wortസംസ്കൃതം : ആധ്രപാചക, ശ്വാസഘ്നി, ലതാക്ഷീരി ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

  Read More »
 • Photo of വയല്‍ച്ചുള്ളി

  വയല്‍ച്ചുള്ളി

  നീര്‍മുള്ളി ശാസ്ത്രനാമം : Hygrophila auriculata (Schumach.) Heineകുടുംബം : Acanthaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Marsh Barbel, Long leaved Barleriaസംസ്കൃതം : ഏകകണ്ടകം, കോകിലാക്ഷം,ഇക്ഷുര, വ്രജകണ്ടകം ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ…

  Read More »
 • Photo of വയമ്പ്

  വയമ്പ്

  ഉഗ്രദന്ധഃ, ജടിലഃ, ലോമശഃ ശാസ്ത്രനാമം : Acorus calamus L.കുടുംബം : Acoraceaeഇംഗ്ലീഷ് : Sweet Flagസംസ്കൃതം : ഉഗ്രഗന്ധഃ, ജടിലഃ, ലോമശഃ, വച,ശതപർവിക, മംഗല്യം ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ…

  Read More »
 • Photo of രുദ്രാക്ഷം

  രുദ്രാക്ഷം

  അക്ഷാ, രുദ്രാക്ഷ, ശിവാക്ഷ ശാസ്ത്രനാമം : Elaeocarpus sphaericus, (Gaertn .) K.Schum.കുടുംബം : Elaeocarpaceaeസംസ്കൃതം : അക്ഷാ, രുദ്രാക്ഷ, ശിവാക്ഷഇംഗ്ലീഷ് : Blue Marble Tree,…

  Read More »
 • Photo of രാമച്ചം

  രാമച്ചം

  വെട്ടിവേര്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Vetiveria zizanioides (Linn) Nashകുടുംബം : Poaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Vetiverസംസ്കൃതം : ഉശീര, സേവ്യം, സുഗന്ധിമൂല ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്രോഗസൂചന് : പ്രമേഹം,…

  Read More »
 • Photo of രക്തചന്ദനം

  രക്തചന്ദനം

  ശാസ്ത്രനാമം : Pterocarpus santalinus L.കുടുംബം : Leguminosaeഇംഗ്ലീഷ് : Red sandal wood ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : കാതൽ രോഗസൂചന് : ത്വക് രോഗങ്ങൾ, പുകച്ചിൽ, രക്തദുഷ്ടി,…

  Read More »
 • Photo of മേന്തോണി

  മേന്തോണി

  കാന്തള്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Gloriosa superba Lകുടുംബം : Colchicaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Glory Lilyസംസ്കൃതം : അഗ്നിശിഖ, ലാങ്ഗലി, ഹരിപ്രിയ ഉപയോഗ്യഭാഗം : കിഴങ്ങ് (മൂലകാണ്ഡം)രോഗസൂചന :…

  Read More »
 • Photo of മൂവില

  മൂവില

  ശാസ്ത്രനാമം : Pseudarthria viscida (L.) Wight & Arn.കുടുംബം : Leguminosaeസംസ്കൃതം : അംശുമതി, ചിത്രപർണീ, ശാലപർണീ, സാലപർണീ ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര് രോഗസൂചന :…

  Read More »
 • Photo of മുരിങ്ങ

  മുരിങ്ങ

  ശിഗ്രു ശാസ്ത്രനാമം : Moringa pterygosperma Gaertn.കുടുംബം : Moringaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Drumstick Treeസംസ്കൃതം : ശിഗ്രു,ശോഭാജന ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി, ഇല,കുരു,വേര്പ്രധാന മരുന്നുകൾ : കൊട്ടംചുക്കാദി…

  Read More »
Back to top button
Close
Close