സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍

 • Photo of വീ കെയര്‍ പദ്ധതി

  വീ കെയര്‍ പദ്ധതി

  കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന്‍ മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി സഹായമർഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് കരുതലും…

  Read More »
 • Photo of വയോമിത്രം പദ്ധതി

  വയോമിത്രം പദ്ധതി

  വളരുന്ന കേരളം വളര്‍ത്തിയവര്‍ക്ക് ആദരം പ്രായമുള്ളവർക്കായി മൊബൈൽ ക്ലിനിക്ക് സേവനം 65 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കും, കൗൺസിലിംഗും, വൈദ്യസഹായവും, മരുന്നും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു.…

  Read More »
 • Photo of ആശ്വാസകിരണം

  ആശ്വാസകിരണം

  ഒരു മുഴുവൻ സമയ പരിചാരകന്‍റെ സേവനം ആവശ്യമാം വിധം കിടപ്പിലായ രോഗികളെയും മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെയും ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവരെയും പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയണ്…

  Read More »
Back to top button
Close
Close