ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

മുന്തിരി

ശാസ്ത്രനാമം : Vitis vinifera L.
കുടുംബം : Vitaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Grape vine
സംസ്കൃതം : ദ്രാക്ഷാ,മൃദ്വീക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : പഴo
രോഗസൂചന : രക്തക്കുറവ്, മലബന്ധം, പുകച്ചിൽ, ദാഹം,നേത്രരോഗങ്ങൾ,മെലിച്ചിൽ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം,മൃദ്വീകാരിഷ്ടം

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ബഹുവർഷിയായ വള്ളി സസ്യം. മിതോഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കൃഷിചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ ഉയരംകൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗത്തെ ആധാരമാക്കി നേഹോപഗഔഷധങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണു ആയുർവേദം ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മുന്തിരി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close