ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

വയമ്പ്

ഉഗ്രദന്ധഃ, ജടിലഃ, ലോമശഃ

ശാസ്ത്രനാമം : Acorus calamus L.
കുടുംബം : Acoraceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Sweet Flag
സംസ്കൃതം : ഉഗ്രഗന്ധഃ, ജടിലഃ, ലോമശഃ, വച,ശതപർവിക, മംഗല്യം

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :  ഭൂകാണ്ഡം
രോഗസൂചന : ഉദരരോഗങ്ങൾ, കൃമി, ഓർമ്മക്കുറവ്, മനോരോഗങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : വചാചൂർണ്ണം, അപരാജിത ധൂമ ചൂർണ്ണം സാരസ്വതാരിഷ്ടം

ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉഷ്ണ-മിതോഷ്ണ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കുളങ്ങൾക്കരികിലും ചതുപ്പുകളിലും വളരുന്ന ചെറുസസ്യം. ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഓർമ്മശക്തിക്കും കശുദ്ധിയ്ക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരൗഷധമാണ് വയമ്പ്. ഇലകൾക്കും കാണ്ഡത്തിനും സുഗന്ധമുണ്ട്.

വയമ്പ്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close