ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

രാമച്ചം

വെട്ടിവേര്‍

ശാസ്ത്രനാമം : Vetiveria zizanioides (Linn) Nash
കുടുംബം : Poaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Vetiver
സംസ്കൃതം : ഉശീര, സേവ്യം, സുഗന്ധിമൂല

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്
രോഗസൂചന് : പ്രമേഹം, പുകച്ചിൽ, ദാഹം
പ്രധാനമരുന്ന് : ഉശീരചൂർണം, ഉശീരാസവം

ഇന്ത്യയിലും മ്യാന്മറിലും ശ്രീലങ്കയിലും കണ്ടുവരുന്ന പുൽച്ചെടി. കേരളത്തി ലെ പുഴയോരങ്ങളിലും കായലോരങ്ങളിലും വളരുന്നു. നട്ടു വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശീതോപചാരദ്രവ്യങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഔഷധസസ്യം.

രാമച്ചം

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close