ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

മേന്തോണി

കാന്തള്‍

ശാസ്ത്രനാമം : Gloriosa superba L
കുടുംബം : Colchicaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Glory Lily
സംസ്കൃതം : അഗ്നിശിഖ, ലാങ്ഗലി, ഹരിപ്രിയ

ഉപയോഗ്യഭാഗം : കിഴങ്ങ് (മൂലകാണ്ഡം)
രോഗസൂചന : പാമ്പുവിഷം, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ

ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കാണപ്പെടുന്ന ഏകവർഷിയായ ആരോഹിസസ്യം. അർദ്ധനിത്യ ഹരിതവനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും കാവുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു.വിഷസസ്യമായതിനാല്‍ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ വളർത്താറില്ല.

കാന്തള്‍

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close