ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

മുത്തങ്ങ

കരിമുത്തങ്ങ, കുഴിമുത്തങ്ങ

ശാസ്ത്രനാമം : Cyperus rotundus L.
കുടുംബം : Cyperaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Nut Grass, Purple Flat sedge
സംസ്കൃതം : കുരുവിന്ദഃ, വാരീജ, മുസ്താ , വരാഹി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഭൂകാണ്ഡം
രോഗസൂചന : ഗ്രഹണി, പനി, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, സ്തന്യ, വികാര, അതിസാരം
പ്രധാന മരുന്ന് : മുസ്താരിഷ്ടം

ഉഷ്ണമേഖലകളിലുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വയലുകളിലും കണ്ടുവ രുന്ന ഔഷധി. സമതലങ്ങളിലെ വീട്ടുവളപ്പുകളിലും വളരുന്നു. ഒരടിയോളം ഉയരത്തിൽ വളരാറുണ്ട്.

മുത്തങ്ങ

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close