ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

മുക്കുറ്റി

തീണ്ടാനാഴി, തീണ്ടാവാടി, നിലംതെങ്ങ്

ശാസ്ത്രനാമം : Biophytum sensitivum (L.) DC
കുടുംബം : Oxalidaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Little Tree plant
സംസ്കൃതം : അലംബുഷ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : കീടവിഷം, മുറിവ്, വ്രണം
പ്രധാന മരുന്ന് : ചെമ്പരത്യാദികേരം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഔഷധി. കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. 15-20 സെ.മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരാറുണ്ട്. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

മുക്കുറ്റി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close