ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

മണിത്തക്കാളി

തുടവലം, മുടുങ്ങ, മുളകുതക്കാളി

ശാസ്ത്രനാമം : Solanum americanum Mill. (Solanum nigrum Linn)
കുടുംബം : Solanaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Black nightshade
സംസ്കൃതം : കാകമാചി,കപോതംമാചിക.

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : കായ്,വിത്ത്,ഇല,സമൂലം.
രോഗസൂചന : എലിവിഷം,എക്സിമ,കരൾവീക്കം, വിസർപ്പം
പ്രധാന മരുന്ന് : സുരസാദികേരം

ഇന്ത്യയിലുടനീളം സമതലങ്ങളിൽ വന്യമായി കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധി. കേരളത്തിലെ ഇലപൊഴിയും ശുഷ്കവനങ്ങളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും വയലുകളിലും വളരുന്നു. ഇലക്കറിയായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

മണിത്തക്കാളി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close