ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

മഞ്ഞക്കടമ്പ്

മലങ്കടമ്പ്

ശാസ്ത്രനാമം : Haldina cordifolia (Roxb.)Ridsdale
കുടുംബം : Rubiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Haldu
സംസ്കൃതം : കദംബ(ക)ഃ, പീതദാരു, ഹരിദ്രുഃ,
രുദ്രപുഷ്പി , മഹാദ്രുമ.

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി,പൂവ്,വേര്.
രോഗസൂചന : ചർമ്മരോഗം,പെത്തികജ്വരം, അതിസാരം.
(പധാന മരുന്ന് : ധാന്വന്തരംഘൃതം

മ്യാന്മർ,ഇന്തോ-ചൈന,ശ്രീലങ്ക എന്നീ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വൃക്ഷം. കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. തടിക്ക് മഞ്ഞ നിറമാണ്. ഇലകൾ ഹൃദയാകാരത്തിലും.

മഞ്ഞക്കടമ്പ്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close