ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പ്രസാരണി

തലനീളി

ശാസ്ത്രനാമം : Merremia tridentata (L.) Hallier f.
കുടുംബം : Convolvulaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Arrow-leaf Morning glory
സംസ്കൃതം : പ്രസാരണി, ഭദ്രപര്‍ണി, സാരണി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : വാതരക്തം, വാതരോഗം, ഉളുക്ക്, ചതവ്
പ്രധാന മരുന്ന് : പ്രസാരണിതൈലം(ചെറുത്),
പ്രസാരണ്യാദികഷായം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന നിലം പറ്റി വളരുന്ന ഓഷധി കേരളത്തിലെ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും വളരുന്നു.

പ്രസാരണി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close