ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പൂവാങ്കുറുന്തല്‍

പൂവാം കുരുന്നില, പൂവാം കുരുന്ന്

ശാസ്ത്രനാമം : Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob, Vernonia cinerea(Lin)
കുടുംബം : Compositae
സംസ്കൃതം : സഹദേവീ, ഉത്തമകന്യാപത്രം

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : പനി, ചെങ്കണ്ണ്, മൂത്രതടസ്സം

ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന ഔഷധി കേരളത്തിലെ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും പാതയോരങ്ങളിലും വീട്ട പറമ്പുകളിലും വളരുന്നു. ആയൂർവേദം ഇതിനെ ജ്വരഹരൗഷധങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

പൂവാങ്കുറുന്തല്‍

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close