ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പൂവരശ്

ചിലാന്തി, ചെന്തമരി

ശാസ്ത്രനാമം : Thespesia populnea (L.) Sol.ex Correa
കുടുംബം : Malvaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Portia Tree
സംസ്കൃതം : കപിചൂത, കമണ്ഡലു, ഹരിപുഛ ഗർദഭണ്ഡ,പാരിഷാ, പുഷ്പശ്ചധാ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്, തൊലി, ഇല, പൂവ്, വിത്ത്
രോഗസൂചന : ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, മുറിവ്

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന ഇടത്തരം വൃക്ഷം. കേരളത്തിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും വളരുന്ന ഈ വൃക്ഷം പാതയോരങ്ങളിലും പറമ്പുകളുടെ അതിരുകളിലും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

പൂവരശ്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close