ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പുഷ്ക്കരമുല്ല

ചെറുമുല്ല

ശാസ്ത്രനാമം : Coffea travancorensis Wight & Arn.
കുടുംബം : Rubiaceae

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്
രോഗസൂചന : ചുമ, കാസം, പാർശ്വവേദന

ഹിമാലയസാനുകളിൽ വളരുന്ന പുഷ്ക്കരമൂലം (Inula racemosa) എന്ന സസ്യത്തിനു പകരമായി കേരളത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന സസ്യം. ദക്ഷി ണേന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും കണ്ടുവരുന്ന കുറ്റിച്ചെടി. തെക്കൻ കേരള ത്തിലെ ശുഷ്ക്കവനങ്ങളിലും കാവുകളിലും വളരുന്നു.

പുഷ്ക്കരമുല്ല

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close