ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പുളി

കോല്‍പ്പുളി, പുളിമരം, വാളന്‍ പുളി

ശാസ്ത്രനാമം : Tamarindus indica L.
കുടുംബം : Leguminosae
ഇംഗ്ലീഷ് : Tamarind
സംസ്കൃതം : തിന്ത്രിണി,ചിഞ്ച,അമ്ലീക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഇല,ഫലമജ്ജ, പുളിഞരമ്പ്
രോഗസൂചന : വ്രണം, തൊണ്ടനീർ, മലബന്ധം,
ഉദരരോഗം, നാടീവ്രണം, കർണരോഗം
പ്രധാന മരുന്ന് : ചിഞ്ചാദി തൈലം

ഉത്തരാഫിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് ഇവിടെ വ്യാപകമായി നട്ടുവളർത്തിയ ഇടത്തരം വൃക്ഷം. പാതയോരങ്ങളിലും വീട്ടുവളപ്പുകളിലും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇലക്കിഴികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔ ഷധസസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

പുളി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close