ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പുത്തിലഞ്ഞി

പൊങ്ങല്യം

ശാസ്ത്രനാമം : Putranjiva roxburghii Wall.
കുടുംബം : Putranjivaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Child Amulet Tree, Lucky Bean Tree
സംസ്കൃതം : അപത്യജീവകഃ, അർഥസാധകഃ
പവിത്രാക്ഷൻ, പുത്രജീവം

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : ഇല, വിത്ത്, പൂവ്
രോഗസൂചന : പനി, പുകച്ചിൽ, മന്ത്, ഗർഭസ്രാവം
പ്രധാനമരുന്ന് : ബലാധാത്യാദി തൈലം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇടത്തരം വൃക്ഷം കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും കാവുകളിലും വളരുന്നു. ഇതിന്‍റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനും സുഗന്ധമുണ്ട്. ഗർഭരക്ഷചെയ്ത് പുതയോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് എന്നർത്ഥത്തിൽ പുതഞ്ജീവ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

പുത്തിലഞ്ഞി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close