ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

പര്‍പ്പടകപ്പുല്ല്

ഓണത്തുമ്പ്

ശാസ്ത്രനാമം : Oldenlandia corymbosa L.
കുടുംബം : Rubiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Diamond Flower
സംസ്കൃതം : ജ്വരഘ്ന, പർപ്പടക, ശീതപിയ,
സൂക്ഷപ്രത

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : ജ്വരം, ചുട്ടുനീറ്റൽ,കാമല,ക്ഷീണം
പ്രധാന മരുന്ന് : അമൃതാരിഷ്ടം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടു വരുന്ന ഔഷധി. കേരള ത്തിലെ ശുഷ്ക്കവനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വീട്ടുപറമ്പുകളിലും വളരുന്നു.

പര്‍പ്പടകപ്പുല്ല്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close