ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

നെല്ലി

ശാസ്ത്രനാമം : Phyllanthus emblica L.
കുടുംബം : Phyllanthaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Indian Gooseberry
സംസ്കൃതം : ആമലകി, ധാത്രി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഫലം
രോഗസൂചന : പ്രമേഹം, പുകച്ചിൽ, രക്തപിത്തം, രക്തക്കുറവ്, പുളിച്ചുതികട്ടല്‍
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : മൃഗാമലകാദിതൈലം, അമൃതപാശം, ച്യവനപ്രാശം

ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കാണപ്പെടുന്ന ഇടത്തരം വൃക്ഷം. കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും വരണ്ട വനങ്ങളിലും വളരുന്നു. സമതലങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നു.

നെല്ലി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close