ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

നിലപ്പന

കൃഷ്ണമുസലി

ശാസ്ത്രനാമം : Curculigo orchioides Gaertn.
കുടുംബം : Hypoxidaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Yellow Ground star
സംസ്കൃതം : താലമൂലി, താലമൂലിക താലപ്രതിക, ഭൂതാലി, വാരാഹി, മുസലി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഭൂകാണ്ഡം
രോഗസൂചന : ലൈംഗികരോഗങ്ങൾ, ആർത്തവപ്രശ്നങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : മുസലിഖദിരാദി കഷായം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബഹുവർഷ ഓഷധി. കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും പുൽമേടുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. ഇതിന്റെ മാംസളമായ മൂലകാണ്ഡം മണ്ണിനടയിൽ വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു പ്രധാന വാജീകരണ ഔഷധമാണിത്.

നിലപ്പന

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close