ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

നിലനാരകം

ശാസ്ത്രനാമം : Naregamia alata Wight & Arn.
കുടുംബം : Meliaeae
ഇംഗ്ലീഷ് : Goan Ipecac,Goanese Ipecacuanha
സംസ്കൃതം : തിപർണ്ണി, അമ്ലവല്ലി, വൈജയന്തി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : ചുമ, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ
അൾസർ, മലേറിയ

ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓഷധി. കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊ ഴിയും വനങ്ങളിലും ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. ഇലകൾക്ക് നാരകത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട്.

നിലനാരകം

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close