ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

തേങ്ങ്

ശാസ്ത്രനാമം : Cocos nucifera L.
കുടുംബം : Arecaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Coconut Tree
സംസ്കൃതം : ദീർഘവൃക്ഷാ, നാരികേല, കുബേരക, ദൃഡഫല, കൂർച്ചശീർഷക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : വേര്, പൂക്കുല,
രോഗസൂചന : സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ,നീര്, പ്രസവശുശ്രൂഷ, തണ്ടെല്ല് വേദന
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : തെങ്ങിൻപൂക്കുലാമൃതം, തെങ്ങിൻപുഷ്പാദി തൈലം, ഇളനീർകുഴമ്പ്

ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപകമായി നട്ടുവളർത്തുന്ന വലിയ ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷം. കേരളത്തിൽ ഇടനാട്ടിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കൂടതൽ നന്നായി വളരുന്നു.

തേങ്ങ്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close