ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

തുമ്പ

ശാസ്ത്രനാമം : Leucas aspera (Willd.) Link
കുടുംബം : Lamiaceae
സംസ്കൃതം : കരംഭ, കുതുംബക, ചിത്രപ്രതിക,
ദ്രോണപുഷ്പീ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : ഇല, തണ്ട്, പൂവ്, സമൂലം
രോഗസൂചന : തേൾ വിഷം, ജ്വരം, നേത്രരോഗങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്ന് : ഗോരോചനാദി ഗുളിക

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏകവർഷിയായ ഔഷധി. കേരളത്തിലെ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും തുറസ്സായ സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. 40 സെ.മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരാറുണ്ട്. അണുനാശക ശക്തിയുണ്ട്. കേരളത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന Leucas lavandulifolia എന്ന സസ്യവും തുമ്പയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തുമ്പ

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close