ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

തിപ്പലി

പിപ്പലി

ശാസ്ത്രനാമം : Piper longum L.
കുടുംബം : Piperaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Long Pepper
സംസ്കൃതം : ഉപകുല്യ, പിപ്പലി, മഗധജം, വൈദേഹി, മാഗധി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഫലം, വേര്
രോഗസൂചന : ചുമ, വയറുവീർപ്പ്, ഗുല്മം , കൃമി, ഉദരരോഗങ്ങൾ, വാതരോഗങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്ന് : പിപ്പല്യാസവം

ഇന്ത്യ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ അർദ്ധനിത്യ ഹരിത വനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും വളരുന്നു. തികടു എന്ന ഗണത്തിലും പഞ്ചകോലം എന്ന ഗണത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

തിപ്പലി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close