ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ഞെരിഞ്ഞില്‍

ശാസ്ത്രനാമം : Tribulus terrestris L.
കുടുംബം : Zygophyllaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Puncture plant
സംസ്കൃതം : കണ്ടകപ്രതിക, ഗോക്ഷുരംഃ, ഭക്ഷാടകഃ, വനശൃംഗാടഃ

പ്രധാനമാരുന്നുകൾ : ഗോക്ഷുര ചൂർണം, ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം
ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ ഫലം : ഫലം
രോഗസൂചന : മൂത്രക്കല്ല്, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, ശ്വാസംമുട്ട്, ചുമ, ഹൃദ്രോഗം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓഷധി. കേരളത്തിലെ വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും മഴകുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും വളരുന്നു. നിലം പറ്റി വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. ചിന്നാർ, അട്ടപ്പാടി ഭാഗങ്ങ ളിൽ പാതയോരങ്ങളിൽ കാണാം.

ഞെരിഞ്ഞില്‍

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close