ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ചെറുവഴുതിന

ചുണ്ട

ശാസ്ത്രനാമം : Solanum melongena L.
കുടുംബം : Solanaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Indian Nightshade
സംസ്കൃതം : ബൃഹതി, സിംഹി, വാര്‍ത്താകി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്
രോഗസൂചന : ശ്വാസംമുട്ട്, ദഹനക്കുറവ്, പനി, ഹൃദ്രോഗം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ബൃഹത്യാദികഷായം, ദശമൂലാരിഷ്ടം

ഏഷ്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുറ്റിച്ചെടി. പാത യോരങ്ങളിലും വിജനപ്രദേശങ്ങളിലും വീട്ടുപറമ്പുകളിലും വളരുന്നു. ഔ ഷധാവശ്യങ്ങൾക്കായി നട്ടു വളർത്തുന്നു. തണ്ടുകളിൽ മുള്ളുകളുണ്ട്. ദശ മൂലത്തിലെ ചെറുപഞ്ചമൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചെറുവഴുതിന

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close