ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ചപ്പങ്ങം

പതിമുഖം

ശാസ്ത്രനാമം : Caesalpinia sappan L.
കുടുംബം : Leguminosae
ഇംഗ്ലീഷ് : Sappan wood
സംസ്കൃതം : കുചന്ദനം, പതംഗഃ, ഭവ്യവൃക്ഷ, രഞ്ജനം,ലോഹിതം

ഔഷധയോഗ്യ ഭാഗങ്ങൾ : കാതൽ
രോഗസൂചന : വ്രണം, അതിസാരം, പ്രവാഹിക,
പുകച്ചിൽ, ത്വക് രോഗങ്ങള്‍, വിസർപ്പം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ഔഷധി ദാഹശമനി, ഗുളൂച്യാദികഷായചൂണ്ണം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ വളരുന്ന ചെറുവൃക്ഷം. ഔഷധാവശ്യ ങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നട്ടു വളർത്തുന്നു. 9 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ മരത്തിന്റെ കാതലാണു പതിമുഖമായി ഉപയോ ഗിക്കുന്നത്. രക്തചന്ദനത്തിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ കുചന്ദനം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

ചപ്പങ്ങം

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close