ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ചതകുപ്പ

ശതകുപ്പ

ശാസ്ത്രനാമം : Anethum graveolens L.
കുടുംബം : Apiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Dil
സംസ്കൃതം : അതിലംബീ, ശതപുഷ്പാ, ശതാഹ്വാ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : അരി (വിത്ത്)
രോഗസൂചന : നേത്രരോഗങ്ങൾ, വ്രണം, വേദന,
പനി, അതിസാരം, വാതം
പ്രധാനമരുന്നുകള്‍ : ശതാഹ്വാദികുഴമ്പ് , ധാന്വന്തരംകുഴമ്പ് മിശിചൂർണ്ണം

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന ഓഷധി. കേരളത്തിൽ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിലെ ശക്തമായ വാതഹരദ്രവ്യങ്ങളിലൊന്ന്.

ചതകുപ്പ

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close