ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കോവല്‍

കോവ

ശാസ്ത്രനാമം : Coccinia grandis (L) Voigt
കുടുംബം : Cucurbitaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Ivy Gourd
സംസ്കൃതം : ഓഷ്ടി,ബിംബി,ബിംബിക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : വായ്പ്പുണ്ണ്, പ്രമേഹം, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ
(പധാനമരുന്നുകൾ : കുറുന്തോട്ടി എണ്ണ

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും, ശ്രീലങ്കയിലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രതാനങ്ങളുള്ള ആരോഹിസസ്യം. വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും തരിശുനിലങ്ങളിലും വളരുന്ന ഈ സസ്യം വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നട്ടുവളർത്തുന്നു. കയ്പ്പില്ലാത്ത ഇനം കറികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കയ്പ്പുള്ള ഇനമാണു (കയ്പ്പൻ കോവൽ) ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കോവല്‍

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close