ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കുരുമുളക്

ശാസ്ത്രനാമം : Piper nigrum L.
കുടുംബം : Piperaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Black pepper
സംസ്കൃതം : ഊഷണം, കൃഷ്ണ, മരീചം,വല്ലിജം

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്,കുരു
രോഗസൂചന : ചുമ, ശ്വാസംമുട്ട്, പനി, ജലദോഷം
ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : അഷ്ടചൂർണ്ണം,മരീചാദിതൈലം

ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലും ശ്രീലങ്കയിലും കാണപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ നിത്യ ഹരിത വനങ്ങളിലും അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും വളരുന്നു. സുഗ് ന്ധദ്രവ്യമെന്ന നിലയിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പുരാ തനവും പ്രമുഖവുമായ മസാലവിള.

കുരുമുളക്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close