ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കുമ്പിള്‍

കുമുദ്, കുമിഴ്

ശാസ്ത്രനാമം : Gmelina arborea L.
കുടുംബം : Lamiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Kashmir Tree, White Teak
സംസ്കൃതം : കാശ്മര്യ, മധുപർണ്ണി,കുംഭിക,ഗംഭാരി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്, പഴം, കായ
രോഗസൂചന : അർശസ്സ്, നീര്, ദാഹം, പനി, പുകച്ചിൽ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ധാന്വന്തരാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം

ഇന്തോ മലേഷ്യൻ മേഖലകളിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇടത്തരം വൃക്ഷം, ദശമൂലത്തിലെ ബൃഹത് പഞ്ചമൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാതയോരങ്ങളിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

കുമ്പിള്‍

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close