ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കുന്നി

ശാസ്ത്രനാമം : Abrus precatorius
കുടുംബം : Leguminosae
ഇംഗ്ലീഷ് : Crab’s eye, Indian Liquorice
സംസ്കൃതം : കാകണന്തി, കാകാദനീ, കാകപീലു, ഗുംജ, രക്തിക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്, കുരു
രോഗസൂചന : വട്ടത്തിൽ മുടികൊഴിയുക, വായ്ക്കകത്തെ രോഗങ്ങല്‍ , വേദന, വ്രണം

പ്രധാനമരുന്നുകൾ : നീലിഭംഗാദിതൈലം

ഉഷ്ണമേഖലയിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന ബഹുവർഷിയായ ആരോഹിസ സ്യം. ഇലപൊഴിയും കാടുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. വിഷമുള്ള ചെടി ആയതിനാൽ കുന്നി മിതമായേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ.

കുന്നി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close