ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കുടകപ്പാല

ശാസ്ത്രനാമം : Holarrhena pubescens Wall.ex.G.Don
കുടുംബം : Apocynaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Ivory Tree, Tellicherry Tree
സംസ്കൃതം : ഇന്ദ്രയവം, കുടജം, ഗിരിമല്ലിക, കലിംഗ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി, അരി (വിത്ത്)
രോഗ സൂചന : അതിസാരം,ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, അർശസ്സ്, ശോധനപ്രശ്നങ്ങൾ, ദാഹം,പനി
പ്രധാനമരുന്നുകൾ : കുടജാരിഷ്ടം, കുടജലേഹ്യം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചെറുവൃക്ഷം. പശ്ചിമഘ ട്ടത്തിലെ ആർദ്ര-വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും ചെങ്കൽകുന്നുക ളിലും വളരുന്നു. ഉപയോഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി അതിസാരഘൗഷധ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കുടകപ്പാല

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close