ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കാഞ്ഞിരം

ശാസ്ത്രനാമം : Strychnos nux-vomica L.
കുടുംബം : Loganiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Nux-vomica
സംസ്കൃതം : കാരസ്കരം,കാളകൂടക,ഗരദ്രുമ ,
വിഷതിന്ദു,വിഷദ്രുമ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : കുരു, വേര്, തൊലി, ഇല
രോഗസൂചന : ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, വാത രോഗങ്ങൾ, വീക്കം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : കാരസ്കരഘൃതം

ഇന്തോ- മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്നു.പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ആർ ദ്ര-വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും കാവുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്ന വലിയ വൃക്ഷം. വിത്തിലും തൊലിയിലും മാരകമായ വിഷമു ണ്ട്. അതിനാൽ കാഞ്ഞിരക്കുരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ശുദ്ധിചെയ്താണ് ഔഷധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ
പുണ്യ വൃക്ഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു.

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close