ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കല്ലുരുക്കി

ഋഷിഭക്ഷണം, കരക്കഞ്ചാവ്, ചക്കരത്തുമ്പ

ശാസ്ത്രനാമം : Scoparia dulcis L.
കുടുംബം : Plantaginaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Sweet Broom
സംസ്കൃതം : അശ്മഘ്നി

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : സമൂലം

രോഗസൂചന : വൃക്കയിലെ കല്ല്

വടക്കെ അമേരിക്കൻ സ്വദേശിയായ ഓഷധി. കേരളത്തിലെ സമതലങ്ങളി ലും വീട്ടു പറമ്പുകളിലും വളരുന്നു. വൃക്കയിലെ കല്ലിനുള്ള ഔഷധമെന്ന നിലയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇലകൾക്ക് മധുരമുണ്ട്.

കല്ലുരുക്കി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close