ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കരിവേലം

ബബുള്‍മരം

ശാസ്ത്രനാമം : Acacia nilotica (L.)Delile
കുടുംബം : Leguminosae

ഇംഗ്ലീഷ് : Indian Gum Arabic Tree
സംസ്കൃതം : ആഭാഷ്ടമോദിനി, കിങ്കിരാത, പൂതിമേദഃ, പീതപുഷ്പം

ഔഷധയോഗ്യ ഭാഗം : ഇല, തണ്ട്, തൊലി,കറ
രോഗസൂചന : വ്രണം, അതിസാരം, വെള്ളപോക്ക്
പ്രധാന മരുന്ന് : അരിമേദാദി തൈലം

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വരണ്ട കാടുകളിലുടനീളം വളരുന്നു കേരളത്തിൽ വയനാട്, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുള്ളുകളുള്ള ഇടത്തരം വൃക്ഷം. പൂക്കൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം. ഇതിന്‍റെ ചെറിയ തണ്ടുകൾ വെട്ടി അഗം ചതച്ച് പല്ലുതേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കറ പശയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കരിവേലം

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close