ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കരിംകുറഞ്ഞി

ചിന്നക്കുറഞ്ഞി

ശാസ്ത്രനാമം : Strobilanthes ciliatus Nees.
കുടുംബം : Acanthaceae
സംസ്കൃതം : സഹചരം, സൈരേയക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : വാതരോഗങ്ങൾ, രക്തദുഷ്ടി, ചുട്ടുനീറ്റൽ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : സഹചരാദി തൈലം, അഷ്ടവർഗംകഷായം

തെക്കൻ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും അർദ്ധനിത്യഹ രിത വനങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ബഹുവർഷിയായ ഓഷധി. ഒന്നര മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട വനങ്ങളിൽ കാണുന്ന Barleria prattensis എന്ന സസ്യവും കരിങ്കുറിഞ്ഞിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

കരിംകുറഞ്ഞി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close