ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട

കണ്ടകാരി

ശാസ്ത്രനാമം : Solanum virginianum L
കുടുംബം : Solanaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Febrifuge plant, Thorny Night shade,
Yellow Berried Nightshade
സംസ്കൃതം : കണ്ടകാരി, ക്ഷുദ്രാ, വ്യാഘീ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്, ഫലം, സമൂലം
രോഗസൂചന : അരുചി, ശ്വാസംമുട്ട്, ചുമ,
ജലദോഷം, സ്വരഭേദം

പ്രധാന മരുന്നുകള്‍ : കണ്ടകാരി ചൂര്‍ണ്ണം, കണ്ടകാര്യവലേഹം

തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, മലേഷ്യ, ആസ്ട്രേലിയ, പോളിനേഷ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ വളരുന്ന ബഹുവർഷിയായ ഓഷധി. കേരളത്തിലെ ശുഷ്ക്കമായ കുറ്റിക്കാടുകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും വിജനസ്ഥലങ്ങളിലും വള രുന്നു. ഇലകളിലും ശാഖകളിലും ധാരാളം മുള്ളുകളുണ്ട്.

കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close