ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കടുക്

ശാസ്ത്രനാമം : Brassica juncea (L.) Czern.
കുടുംബം : Brassicaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Indian Mustard, Brown Mustard
സംസ്കൃതം : സർഷപ, ആസൂരി, രാജിക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വിത്ത്, എണ്ണ
രോഗസൂചന : നടുവേദന, സന്ധിവാതം, വയറുവേദന,ദുർമേദസ്സ്, കർണ്ണരോഗങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : കർണ്ണപൂരണതൈലം, ഗുഗ്ഗലുമരിചാദിതൈലം

മദ്ധ്യപൂർവ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും കൃഷി ച്ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിലും കടുക് കൃഷിയുണ്ട്.

കടുക്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close