മരുന്നുകൾ

ഔഷധി ബൂസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാക്ക്

പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഗുണം നല്‍കുന്ന 6 മരുന്നുകളാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാക്കില്‍ ഉള്ളത്

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ഔഷധിയുടെ ‘IMMUNITY KIT‘ വിപണിയില്‍. 6 ആയൂര്‍വേദ മരുന്നുകള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് കിറ്റ്. മനുഷ്യരിലെ സ്വാഭവിക പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഈ കിറ്റിന്‍റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കും എന്നാണ് ഔഷധി പറയുന്നത്. 330 രൂപയാണ് കിറ്റിന്‍റെ വില.

ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിറ്റിലെ മരുന്നുകള്‍

 1. ച്യവനപ്രാശം
 2. ഷഡംഗം കഷായ ചൂർണ്ണം
 3. ഇന്ദുകാന്തം കഷായ ചൂർണ്ണം
 4. സംശമനി വടി ടാബ് ലെറ്റ്
 5. ആയുഷ് ക്വാഥ്
 6. അപരാജിത ധൂമ ചൂർണ്ണം
ഔഷധി ബൂസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാക്ക്

മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

 1. ച്യവനപ്രാശം : ഒരു ടേബിൾ സ്പൺ ലേഹ്യം രാത്രി കഴിച്ച് പൂറമെ ചെറുചൂടുള്ള പാൽ കുടിക്കുക.
 2. ഷഡംഗം കഷായ ചൂർണ്ണം : 5 ഗ്രാം പൊടി 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
 3. ഇന്ദുകാന്തം കഷായ ചൂർണ്ണം : 30 ഗ്രാം പൊടി അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് നാലിലൊന്നാക്കി വറ്റിച്ച് ഒരു നേരം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് കുടിക്കുക.
 4. സംശമനി വടി ടാബ് ലെറ്റ് : 2 ടാബ്ലെറ്റ് വീതം രണ്ടു നേരം കഴിക്കുക.
 5. ആയുഷ് ക്വാഥ് : 150 മില്ലി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് 3 ഗ്രാം പൊടിയിട്ട് ദിവസവും രണ്ടു നേരം ചായി പോലെ കൂടിക്കുക. ശർക്കരിഉണക്കമുന്തിരി എന്നിവ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം.
 6. അപരാജിത ധൂമ ചൂർണ്ണം : വീടും പരിസരവും പുകയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക.
കിറ്റിലെ ഔഷധങ്ങള്‍

Dose and Usage of medicines: –

 1. Chyavanaprasam: 1 tablespoon along with luke warm milk, at bed time
 2. Shadangam Kashaya choornam : Eci 5 gm powder in 2 liters of water and consume for whole day.
 3. Indukantham Kashaya Choornam:- Take 30gm powder add half liter of water, boil and reduce to one forth quantity, filter and take once daily, one hour before food.
 4. Samsamani vati Tablet: 2 tablets twice daily.
 5. Aparajitha dhooma choornam: For fumigating house and surroundings.
 6. Ayush Kwath: Add 3gm of powder in 150 ml of boiled water, take twice daily. Jaggery/ raisins or lemon juice can be added while consuming.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close