ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ഓരില

ശാസ്ത്രനാമം : Desmodium gangeticum (L)DC.
കുടുംബം : Leguminosae
സംസ്കൃതം : അംശുമതി, കുശലി, പ്രശ്നിപർണി സ്ഥിരാ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്
രോഗസൂചന : ഹൃദ്രോഗം, സർവാംഗവേദന, വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി, പുകച്ചിൽ, ചുമ, ശ്വാസം മുട്ട്, നേത്രരോഗങ്ങൾ, രക്തദൂഷ്യം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ഇന്ദുകാന്തംഘൃതം, സഹചരാദി തൈലം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബഹുവർഷിയായ ഓഷധി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആർദ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും എസ്റ്റേറ്റുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. ഒരു മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ വളരും. ഓരി ലയാണു ആദ്യമായി ചികിത്സാർഥം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഔഷധ സസ്യം. ദശമൂലത്തിലെ ചെറുപഞ്ചമൂലം എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഓരില

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close