ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ഏഴിലം പാല

പാല, യക്ഷിപ്പാല

ശാസ്ത്രനാമം : Alstonia scholaris (L)R.Br.
കുടുംബം : Apocynaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Devil’s Tree

സംസ്കൃതം : ശാരദ, ശുക്തിപർണാ, വിശാലത്വക്,
സപ്തഛദം, സപ്തപർണാ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി
രോഗസൂചന : ഗുല്മം, മൂത്രത്തില്‍ പഴുപ്പ്, പനി, കൃമി ,ത്വക്കുരോഗങ്ങൾ, വേദന
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : മഹാതിക്തകം കഷായം, മഹാതിക്തകം ഘതം

ഏഷ്യയുടെ തെക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ, ആസ്ട്രേലിയ എന്നീ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വൃക്ഷം കേരളത്തിലെ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും കാവുകളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. പൂക്കൾക്ക് രൂക്ഷമായ സുഗന്ധമുണ്ട്.

ഏഴിലം പാല

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close