ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

ഉപ്പുചീര

കരിച്ചീര, കരിയച്ചീര, കൊഴപ്പ, കോഴിക്കാലു, മണലി, മണല്‍ച്ചീര

ശാസ്ത്രനാമം : Portulaca oleracea L.
കുടുംബം : Portulacaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Common Purslane, Indian Purslane
സംസ്കൃതം : ബൃഹത് ലോണിക, ലോണി, ലോണിക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : വിസർപ്പം, അർശസ്സ്, മൂത്രച്ചുടിച്ചില്‍ ,
പ്രമേഹം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ആറുകാലാദി തൈലം

ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓഷധി. ഈർപ്പമുള്ള ഇടങ്ങളിലും വയലുകളിലും സമതലങ്ങളിലും നിലംപറ്റി വളരുന്നു.

ഉപ്പുചീര

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close