ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

അശോകം

ഹേമപുഷ്പം

ശാസ്ത്രനാമം : Saraca asoca (Roxb.) Willd
കുടുംബം : Leguminosae
ഇംഗ്ലീഷ് : Asoka, Handkerchief Tree, Indian Sorrowless Tree
സംസ്കൃതം : അശോക, കേളിക,താമപല്ലവ, ഹേമപുഷ്പ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങള്‍ : തൊലി, പൂവ്, കായ് രോഗസൂചന : അമിതരക്തസ്രാവം, രക്തദുഷ്ടി,
ചുട്ടുനീറ്റൽ
പ്രധാന മരുന്ന് : അശോകാരിഷ്ടം

ഇന്ത്യയിലും മ്യാന്മറിലും കണ്ടുവരുന്നു. നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഈ ചെറുവൃക്ഷം വീട്ടുപറമ്പുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ഉപയോഗത്തെ ആധാരമാക്കി ഗർഭാശയബലൗഷധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി രിക്കുന്നു.

അശോകം

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close