ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

അയമോദകം

ശാസ്ത്രനാമം : Trachyspermum roxburghianum (DC.) Craib
കുടുംബം : Apiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Ajowan
സംസ്കൃതം : അഗ്നി, അഗ്നികാ,അജമോദാ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വിത്ത് (അരി)
രോഗസൂചന : അരുചി, ഗുല്ലം , ഛർദ്ദി, ഉദരരോഗങ്ങൾ, കൃമി
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : വൈശ്വാനരചൂർണം, സാരസ്വത ചൂർണം

അയമോദകം

ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഏകവർഷിയായ ഓഷധി. രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ സുഗന്ധ മസാല വിള പ്രധാനമായും കൃഷി ചെ യ്യുന്നത്. ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട് ഒരൗഷധമാണിത്.

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close