ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

അമൃത്

അമൃതവള്ളി, ചിറ്റമൃത്, സിദ്ധമൃത്

ശാസ്ത്രനാമം : Tinospora cordifolia (Willd.) Miers
കുടുംബം : Menispermaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Bile Killer
സംസ്കൃതം : അമൃതാ,അമൃതവല്ലി, ഗുളൂചി, മധുപർണീ, പ്രിയ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ: തണ്ട്
രോഗസൂചന : ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, വാതരക്തം, പനി,
മഞ്ഞപ്പിത്തം, രക്തക്കുറവ്, പ്രമേഹം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : അമൃതോത്തരം കഷായം, ഗുളൂച്യാദികഷായം

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആർദ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും ശുഷ് ക്കവനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്ന ബഹുവർഷിയായ ആരോഹി സസ്യം. വൈദ്യശാലകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

അമൃത്

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close